Juutalaisten joukkokääntymyksestä

(PDF)

Johann Andreas Quenstedt

KESKEINEN KIISTAKYSYMS. Onko odotettavissa katolinen eli maailmanlaajuinen tai ainakin tietty huomattava juutalaisten kääntyminen ennen viimeistä kaiken tuomitsevaa päivää?

I. Kiistakysymys ei koske sitä, voisiko Jumalan voimasta ja vanhurskaudesta tapahtua niin, että jos pakanakansat kääntymyksensä keskellä käyttävät Jumalan armoa väärin ja lopulta luopuvat ja suistuvat päistikkaa pois lujasta asemastaan, ja juutalaiset puolestaan pehmenevät ja kääntyvät, sitä ei nimittäin kukaan meistä kiellä.

II. Ei ole kysymys myöskään juutalaisten jatkuvasta kääntymyksestä erityisesti Uuden testamentin valossa, vaan viimeisinä aikoina tapahtuvasta samanaikaisesta kaikkien tai useimpien juutalaisten kääntymisestä.

III. Kysymys koskee tässä varsinaisesti sitä, opettaako erityisesti Pyhä Paavali nykyjuutalaisten vielä edessä olevaa kääntymystä vai ei kohdassa Room. 11:26. Tässä asiassa kantamme on, ettei apostoli Paavali ole käsitellyt sellaista juutalaisten tulevaa kääntymystä kerrassaan lainkaan.

TEESI. Vaikka tunnustammekin, että jo apostolien aikoina (Apt.t.2:41; 17:11; 21:20) on useita tuhansia juutalaisia kääntynyt Jumalan puoleen, ja sen jälkeen myöhemminkin lukemattomia, ja päivästä päivään heitä yhä kääntyy ja vielä enemmän tulee kääntymään ennen maailman loppua, Jumalan Hengen näin opettaessa (Room.11:25,26, Ilm.7-), ei kuitenkaan ole odotettavissa ennen maailman loppua mitään maailmanlaajuista tai ainakaan huomattavaa juutalaisten kääntymistä.

JATKOTEESI

I. Käsitys maailmanlaajuisesta juutalaisten kääntymisestä ennen viimeistä päivää on pelkästään inhimillinen tai ihmiskeksintöä. Kaikki siinä on vain inhimillistä: käsityksen synnyttäjä, sen kätilö, sen hoitaja ja sen jälkeläinen. Käsityksen on synnyttänyt juutalainen epäusko. Juutalaiset uneksivat Messiaan poliittisesta ja maallisesta valtakunnasta, ja tämän käsityksen mudassa he yhä, sydämensä seinämiä myöten (Jer. 4:9), ovat tarrautuneina luullessaan, että koko Israel saisi paluuoikeuden nojalla tulla kootuksi Kanaanin maahan kaikilta kulmilta, jonne diaspora oli sen viskannut, ja että se näin säilyisi. Käsityksen kätilö, joka sen saattoi maailmaan, on monien raamatunlauseiden väärintulkinta. Hoitaja on maailmanviisaus, jälkeläinen on lopuksi vielä vähemmän lähtöisin Jumalasta, ollen moninainen inhimillinen harhaluulo.

II. Tässä ei olla tutkimassa välineitä, joilla voitaisiin antaa juutalaisille aihe kääntymykseen, sillä me emme kiellä tai hylkää näitä välineitä, vaan kyse on siitä, että me epäilemme näiden välineiden käytöstä seuraavan mitään maailmanlaajaa tai ainakaan huomattavaa juutalaisten kääntymystä. On nimittäin turha noutaa lääkäriä sen luokse, joka ei ainoastaan ole tuntematta sairauttaan, vaan myös ajaa itse lääkärin pois ja sylkee lääkkeet suustaan. Kun sairaus on osoitettu, on hoito vielä tekemättä.

III. Tee ero vastustajien oppinsa tueksi valitsemien varsinaisen ja ensisijaisen raamatunkohdan ja rinnakkaiskohtien välille, jotka he alistavat ja liittävät ensisijaisen kohdan yhteyteen. Varsinainen kohta on Room.11:25,26. Jos siis ensisijainen raamatunkohta osoittautuu tyhjäksi vastustavan näkemyksen puolustamisessa, on sen jälkeen hyvin helppoa vastata rinnakkaiskohtiin ja muihin vähemmän tärkeisiin perusteisiin.

VASTATEESI

Monet ovat sitä mieltä, että aivan kaikkien tai ainakin useimpien juutalaisten on käännyttävä Jumalan puoleen ennen maailman loppua.

TEESIN VAHVISTUSTA

Meidän väitteemme todistaa:

I. Raamatun vaikeneminen asiasta. Pyhistä kirjoituksista ei löydy yhtään todistetta sellaisesta samanaikaisesta kaikkien tai useimpien juutalaisten kääntymyksestä. Niissä kohdissa, joita on tapana esittää todisteeksi, on kyse Israelilaisten peräkkäisestä kääntymisestä, ja varsinkin Uuden testamentin valossa sellaisesta, joka ei ole samanaikainen ja tapahdu aivan viimeisinä aikoina.

II. Kolminkertainen kirous, jonka alla juutalaiset ovat. (1) Yleinen, 5.Moos.27:15. (2) Erityinen ja omansa, jonka he itse oma-aloitteisesti vetivät päälleen sanomalla: ”Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle”, Matt.27:26. Sitten lopuksi (3) Kristuksen itsensä lausuma Daavidin suulla, Ps.69:24: ”Sokaistukoon heidän silmänsä, etteivät he näkisi” jne. Mitä toivoa siis voi olla juutalaisten kääntymisestä?

III. Uppiniskainen kääntymyksen ja pelastuksen välineiden hylkääminen ja halveksunta: Kristusta he synagogissaan vielä tänään herjaavat kamalasti pilkaten. Jos joku Jumalan sanalla osoittaa vääriksi heidän harhansa, he tukkivat korvansa. Nämä jumalattomat halveksijat torjuvat luotaan kuninkaan häät ja suuren juhla-aterian ja tekevät itsensä kalvottomiksi tähän ateriaan, niin että valtakunnan lapset heitetään ulos, mutta idästä ja lännestä tullaan syömään Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.

IV. Paavalin ennustus, että Antikristuksen ilmestyminen tulisi olemaan viimeinen erityisen huomattava Jumalan teko ennen maailman loppua, 2. Tess.2:8. Mutta jos Antikristuksen ilmestymisen ja maailman lopun väliin pitäisi tulla juutalaisten maailmanlaaja kääntyminen, apostoli ei olisi esittänyt itseä lähimpänä olevaa Kristuksen tulemuksen merkkiä.

V. Kristuksen ja apostolien ennustus uskovien vähälukuisuudesta ja harhojen ja turmelusten lukuisuudesta ennen loppua, kuten Kristus todistaa Luuk.18:8: Ennen toista tulemustaan Ihmisen Poika vaivoin löytää uskoa maan päältä. Samoin apostoli (2. Tim.3:1-) opettaa, että viimeiset ajat ovat hyvin vaikeat, ja silloin on niin paljon eksyttäjiä, että jos vain olisi mahdollista, jopa valitut eksyisivät, Matt.24:24.

VASTAVÄITTEIDEN ERITTELYÄ

Vastakkaisen kannan erityinen tuki haetaan apostolin sanoista Room.11:25: ”En halua teidän olevan tietämättömiä, veljet, tästä salaisuudesta, että sokaistuminen on osittain tullut Israelin osaksi, kunnes pakanoiden luku tulee täyteen”, jae 26: ”Ja niin koko Israel pelastuu, niin kuin on kirjoitettu” jne. Tällä apostolin lausumalla hyvin monet, varsinkin kiliasmin puolestapuhujat, ajattelevat, että on ennustettu juutalaisten kääntyminen, jos ei ehkä maailmanlaajaa niin ainakin erittäin huomattava ja tavaton vähän ennen maailman loppua.

Toiset, vaikka ovatkin vapaat kiliasmin harhasta, yrittävät silti tällä kohdalla todistaa juutalaisten viimeisen kääntymisen ja muilla kommenteilla rikastaa sitä.

Meikäläisistä teologeista jotkut, vaikkakin jyrkästi torjuvat sekä kiliastisen unennäön että juutalais-paavilaisen kuvitelman Heenokin ja Elian paluusta, uskovat silti apostolin tällä kohdalla ennustavan tietyn huomattavan juutalaisten kääntymisen vähän ennen maailman loppua. Meisnerus sanoo kommentaarissaan Hoosean kirjaan: ”Tämä juutalaisten kääntymys tapahtuu (1) Peräkkäin ja yksittäistapauksina, kun tuon tuostakin jotkut siirtyvät kristillisyyden piiriin, ja (2) Se tapahtuu samanaikaisesti ja huomattavalla tavalla, kun ennustusten mukaan (Hoosea 3:5, Jes.59:20, Room.11:25) juutalaiset jollain ilmeisemmällä tavalla kääntyvät Kristuksen puoleen.

Calixtus todistaa tällä raamatunkohdalla (Room.11:25,26) pakanakansojen ja juutalaiskansan täyteyden sisääntulon kirkkoon ennen tulevaa maailmanloppua ja liittää sen viimeisen tuomion merkkeihin. Hän kirjoittaa myös: ”Voimakkaammin hillitäkseen pakanakansojen kerskailua ja ylpeyttä Paavali avaa salaisuuden tietystä yleisestä juutalaiskansan kääntymyksestä”.

Sen, että apostoli ennustaa edellä mainituilla sanoillaan jonkin huomattavan ja lähes maailmanlaajuisen juutalaisten kääntymyksen, he todistavat I. Asian nimityksen perusteella. Apostoli kutsuu tätä ennussanaansa mysteeriksi. Jos sanalla Israel tarkoitettaisiin joko koko juutalais-pakanallista kirkkoa tai vain harvoja Israelin kansasta nousevia, apostoli ei olisi ilmaissut mitään salaisuutta, koska oli yleisesti tiedossa se, että joitakin juutalaisia kääntyy joka päivä. II. Huomioimalla apostolin tarkoituksen. Apostoli pyrkii painamaan alas juutalaisia kohtaan ylpeiksi käyneiden pakanoiden mielet ja toisaalta hän koristaa juutalaisia tietyllä erityiskunnialla ja kohottaa mieliä erityisellä lohdutuksella. Siispä hän ei tarkoita sanalla Israel israelilaisia hengen, vaan lihan mukaan. III. Sanan merkityksen laajuudella. Apostoli nimenomaan sanoo, että koko Israel pelastuu: Niinpä hän ei puhu jostain vähäisestä juutalaiskansan osasta, vaan koko Israelin kansasta. IV. Viittaamalla Vt:n lainauksiin. Jakeiden 26 ja 27 lainaukset Vt:sta eivät puhu tietyistä yksittäisistä juutalaisista, vaan itse kansanjoukosta. V. Tapahtumahetken kuvauksella. Apostolin mukaan sokeus on osittain tullut Israelin osaksi, kunnes pakanoiden täysi luku tulee sisään. Siis sen jälkeen kun kansojen täyteys on tullut sisälle, sokeus otetaan pois Israelin kansalta tietyn maailmanlaajuisen kääntymyksen kautta, koskapa tiettyjen yksittäisten juutalaisten kääntymistä tapahtuu muutenkin joka päivä sinä aikana kun pakanoiden luku jatkaa täyttymistään. Erityisesti he painottavat sanaa kunnes, ikäänkuin apostoli puhuisi uuden liiton loppuajasta: ”Ei heti, vaan sitten kun pakanoiden täysi luku on tullut sisään”, kuten sanoo teoksen Juutalaisten uudelleenkääntymisen ennakointia tuntematon kirjoittaja.

RATKAISUA EDELLÄ ESITETTYYN

Tähän kohtaan (Room.11:25,26) ei kuitenkaan sisälly mitään ennustusta huomattavasta saati maailmanlaajuisesta juutalaisten kääntymyksestä, joka olisi odotettavissa vähän ennen maailman loppua. Tätä mieltä ovat useat vanhat ja uudemmat selittäjät kuten autuas Luther, joka on täysin kadottanut toivonsa juutalaisten kääntymyksen suhteen. Hän kirjoittaa: ”Uskokoon ken haluaa, minulle ei asiasta ole mitään toivoa enkä tunne siitä mitään kirjoitusta. Se, että muutamat luulevat Roomalaiskirjeen 11. luvun pohjalta löytävänsä kaikkien juutalaisten kääntymyksen maailman lopulla, ei ole mitään, Pyhä Paavali tarkoittaa jotain ihan muuta”. Lutherin tavoin ajattelee myös Hulsemannus, joka kirjoittaa:

”Samoin kuin kirkkoon sisään tuleva pakanoiden täyteys/täysi luku (plenitudo/pleroma, Room. 11:25) ei merkitse tietyn tai jokaisen aikakauden kaikkia ja yksittäisiä pakanoita, vaan koko sitä täyttä joukkoa, jonka Jumala on määrännyt kutsuttavaksi ja tuotavaksi evankeliumin ääreen (Joh.10:16; 11:52; Apt.t.10:35; 1.Piet.1:1-), samoin myös Israelin täyteys (samoin plenitudo/pleroma, Room.11:12) eli koko käännytettävä Israel ei ensinkään merkitse koko juutalaiskansaa niin, että kaikki juutalaiset ja jokainen erikseen olisi kääntyvä Kristuksen puoleen viimeisinä aikoina ennen maailman tuhoa. Asiallisen vastakkainasettelun ja myös kielenkäytön pohjalta, jolla apostoli tässä aiheessa on tapanaan kuvata Israelia, se (=koko Israel) tarkoittaa koko valittujen juutalaisten joukkoa eikä koko Israel rajoitu yhteen tiettyyn ajan hetkeen, vaan se on kutsuttava esiin koko uuden liiton aikana. Tämän apostoli todistaa erityisesti lainaamillaan todisteilla Jesajalta. Nämä todisteet eivät omassa yhteydessään puhu tietystä koko juutalaiskansan yhteen keräämisestä eikä toimeenpanoltaan lyhytaikaisesta tapahtumasta maailman lopulla, vaan erityisestä Uuden liiton aikaan kuuluvasta armosta, ja siksi niitä muualla sovelletaan kristittyjen yhteiseksi eduksi, nimittäin Hepr.8:8; 10:16; 2.Kor.3:16”.

Dölingius kirjoittaa:

”Kunnes kansojen täysi luku on tullut sisälle eli niin kauan kuin jumalallisen armon ovet ovat pakanakansoille avoimet, yhtä kauan on myös juutalaisilla yhtäläinen oikeus kulkea ovista sisälle – ja ovat he kulkeneetkin, koskapa sokeus ei ole kohdannut kaikkia juutalaisia, vaan vain osaa, niin että koko Israel, koko valittu ja koottu joukko niin juutalaisista kuin pakanoista, jota apostoli kutsuu Jumalan Israeliksi (Gal.6:16), tulee pelastumaan ja uskon kautta Kristukseen saavuttaa ikuisen pelastuksen… Tämä apostolin lausuma ei siis kuulu vain viimeisimpään aikaan, vaan koko uuden liiton kestoon”.

Gerhard tuo esiin jo mainitsemani argumentit niiltä, jotka luulevat, että näillä apostolin sanoilla (Room.11:25,26) olisi ennustettu jokin huomattava ja melkein maailmanlaaja juutalaisten kääntymys. Sitten hän esittää perusteet niiltä, jotka kieltävät, että sellaista tiettyä juutalaisten maailmanlaajaa kääntymystä ennen viimeistä päivää olisi odotettava. Lopulta hän päättää: ”Millainen ja kuinka laaja tarkasti ottaen on se tuleva juutalaisten kääntymys, sitä ei voida näyttämällä todistaen osoittaa ennen tämän ennustuksen täyttymistä”. Hän lisää esitykseensä Origeneen lausuman: ”Mikä on tuo koko Israel, joka pelastuu, ja mikä taas on tuo kansojen täyteys, sen tietää vain Yksi sekä hänen Ainoasyntyisensä”.

Siksipä mitä apostolin tarkoitukseen tulee, hän ei puhu tällä kohtaa (Room.11:25,26) samanaikaisesta, maailmanlaajuisesta tai hyvin merkittävästä ja huomattavasta juutalaisten kääntymyksestä, joka tapahtuisi vasta maailman viimeisinä aikoina, vaan pikemminkin peräkkäisestä tapahtumasta, maailman loppuun saakka kestävästä kääntymyksestä, niin että apostolin ajoista lähtien ei mikään pieni, vaan sangen suuri israelilaisten lukumäärä tulee vielä uskoon ja saavuttaa ikuisen pelastuksen. Sillä:

I. Apostoli avaa salaisuuttaan pakanoiden ja juutalaisten vanhurskauttamisen teeman yhteydessä uskon kautta Kristuksen. Se on apostolin varsinainen aihe, nimittäin että vaikka epäuskon tähden useimmat israelilaiset ovat sokaistuneet ja paatuneet, koko kansalta ei sisäänpääsyä kuitenkaan ole suljettu, vaan monia juutalaisia pelastuu koko ajan uskon kautta. Kun pakanoita tulee sisään, samalla tulee sisään monia israelilaisia, kunnes myös heidän kohdallaan tulee täyteen Jumalan ennaltanäkemä uskovien tietty lukumäärä, ja siten koko Israel (pas Israel) eli koko valittujen israelilaisten joukko kääntyy Kristuksen puoleen koko uuden liiton aikana ja saavuttaa pelastuksen uskon kautta Kristukseen.

II. Sana gegonen (on kohdannut, tullut osaksi) ei kohdistu sen vähempää menneeseen kuin tulevaan aikaan, koska varsinkin Kristuksen lihan päivinä tuo juutalaisten paatumus havaitaan, Joh.1:5,11; 12:40; Vrt. Jes.6:9. Siksi tällä kohtaa ei löydy mitään merkkiä ainoastaan tai erityisesti viimeisestä ajasta, vaan kaikista ajoista ja vuosisadoista. Israelin osittainen paatumus on nimittäin jatkunut Kristuksen ja apostolien ajoista tänne saakka.

III. On tarkasti huomattava tuo akhris hu (kunnes), kunnes pakanoiden täysi luku/täyteys on tullut sisälle. Pakanoiden täysi luku täyttyy vasta maailman lopussa. [Kansojen täyden luvun sisääntulo ulottuu nimittäin siihen saakka minne pakanakansojen ajat kestävät, Luuk.21:24 eli kunnes ne täyttyvät, ja niiden takarajana on maailman loppu.] Näin ollen myös juutalaisten kääntymystä tulee tapahtumaan (koskapa paatumus tuli vain apo merous Israelin osaksi) tuohon apostolin ilmaisemaan määräaikaan saakka.

IV. Sanaa eiselthe käytetään usein merkitsemään mennyttä ja tulevaa, niin että sen merkitys on siihen saakka kuin tai niin kauan kuin on tullut tai tulee sisälle: Paavali ei siis puhu vain siitä ajasta, joka vasta viimeisimmillään tulee tapahtumaan, vaan siitä, jonka piti toteutuman juutalaisten paatumuksesta lähtien Kristuksen julkitulon jälkeen maailman loppuun saakka.

V. Pas Israel (koko Israel) ei tässä merkitse meille Jumalan Israelia, (Gal 6:16), eli koko kirkkoa, joka on koottu uskovista juutalaisista ja pakanoista, vaan Israelia lihan mukaan. Sitä vaatii tuon sanan käyttö edellä olevan kontekstin kannalta samoin kuin vastakkainasettelu pakanoiden täyteyden (pleroma, täysi luku) kanssa, mutta ei sikäli että koko Israel saisi iloita lihallisesta syntymisestään, vaan sikäli että se samalla todella on Israel uskon kautta. Samoin kuin pakanoiden täysi luku ei tarkoita kaikkia ja jokaista pakanakansaa tai jokaista pakanaa erikseen yksilöinä, vaan valtavaa lukumäärää pakanoiden joukosta, sitä nimittäin, joka on jumalallisesti määrätty edeltä nähdyn uskon perusteella (meta prognosin tes pisteos ), niin samoin koko Israel ei tarkoita koko Israelin kansaa yleisesti ja sen jokaista jäsentä, vaan se merkitsee Jumalan ennaltanäkemää koko Israelia, Jumalan kansaa, jonka hän itse on ennalta nähnyt (ton laon tou theou, hon proegno, Room.11:2), ja jonka hän on kirjoittanut elämän kirjaan, (Dan.12:2,6). Apostolin tarkoitukselle on siis vierasta pitää koko Israelina sitä, mitä edellä mainittu tuntematon kirjoittaja uskalsi väittää: ”Koko nykyinen pimeydessä oleva juutalaisuus”. Raamatunkohtia, jotka apostoli ottaa esille teemaa todistellessaan, ei ensinkään voi ymmärtää tarkoittamaan israelilaisten kääntymystä (vasta) maailman viimeisinä aikoina, vaan ne aivan selvästi puhuvat Kristuksen ensimmäisestä tulemuksesta, (Jes.59:20) ja uuden liiton ajoista, (Jer.31:34). Pelkästään tämä peruste todistaa voittamattomasti meidän käsityksemme. Vastaus argumentteihin vastakkaisen näkemyksen puolesta, joka on vedetty tästä apostolin kirjoittamasta kohdasta, on löydettävissä tähän mennessä sanotun perusteella.

RINNAKKAISKOHTIEN EKSEGEESIÄ

Vastustajat yrittävät todistaa kantaansa rinnakkaiskohdilla:

A.”Sen jälkeen kun kaikki nämä ennustetut asiat ovat sinut saavuttaneet, Israel, sinä viimeisenä aikana palaat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä” (5.Moos.4:30).

Vastaus. Tämä raamatunkohta on aiheeseen täysin epäsopiva ja siksi se tähän suunnattuna rinnakkaiskohtana harhailee kuin maanpakolaisena. Se on väärä (1) Sisältönsä puolesta. Vastustajat puhuvat kaikista juutalaisista, joiden pitää ihmeellisesti tulla Jumalan käännyttämiksi, mutta Mooses puhuu juutalaisista ja heidän maanpaoistaan uuteen liittoon saakka, jonka myötä lakkasivat niin erot juutalaisheimojen välillä kuin heidän palauttamisensa isänmaahan. (2) Välineen (medii) puolesta. Se kääntymys, josta Mooses puhuu, on välillinen (mediata) ja edeltää paluuta Kanaanin maahan, jakeet 29,30,31. Vastustajat kuvaavat kääntymyksen toisin. (3) Rajauksen puolesta. Mooses puhuu niistä juutalaisista, jotka tulisivat elämään epäjumalia palvelevien paikkojen keskellä, jae 28, eli jumalattomien pakanoiden parissa. Meikäläiset juutalaiset, joista tässä on puhe, eivät ole maanpakolaisina sellaisten epäjumalanpalvelijoiden keskellä, vaan he enimmäkseen lymyävät kristittyjen keskuudessa. (4) Paluun tavan puolesta. Nuo kykenivät palaamaan isänmaahansa, kunhan vain kääntyivät Jumalan puoleen tämän säätämällä tavalla, ja niin myös aikanaan tapahtui kuten historia todistaa. Meidän kiistaamme liittyvien juutalaisten suhteen paluumuutosta ei voida puhua mitään. (5) Ajan puolesta. Mooses puhuu Kaldean juutalaisten hajaannuksesta, (jae 30, 40), mutta vastustajamme puhuvat Rooman vallan alla maastaan ajetuista juutalaisista. Esteenä sille, mitä lukee jakeessa 30, ei ole tuo BA-AHARIT HAJJAMIM (viimeisinä päivinä), sillä nuo sanat eivät tässä heti pidä sisällään uuden liiton päiviä tai välittömästi viimeistä päivää edeltäviä päiviä, vaan kuten Moosekselta käy ilmi, nuo sanat näyttävät olevan esitetyt vastapainoksi menneisiin aikoihin jakeessa 32. Autuas Gerhard sanoo, että viimeiset päivät voidaan ymmärtää rajatusti: ”kun Jumalan Israelille asettama rangaistus tulee täytetyksi ja kun määrätty maanpaon aika päättyy”. Gerhard jatkaa: ”Olemme edellä osoittaneet, että Mooses (5.Moos.30:1) ja Jeremia (Jer. 29:14) selittävät tämän ennustuksen Jumalan löytämisestä paluuksi Babylonin vankeudesta”. Tunnettua on myös kohtien 1.Moos.49:1, Jes.2:2 ja Miika 4:1 pohjalta, että koko ajanjakso Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemuksen välillä voidaan nimittää viimeisiksi päiviksi. Ne ymmärretään siis väärin jos tarkoitetaan vain lähimpiä aikoja ennen tuomiopäivää. (6) Vaikutuksen puolesta. Niiden kääntyneiden juutalaisten, joista Mooses puhuu, piti satoja vuosia elää yhdessä onnellisina jälkeläistensä kanssa maassa, jonka Herra oli heille antanut ikuiseksi omistukseksi, (jae 40). Pois se, että näin ajattelisimme nykypäivän juutalaisista – ellemme sitten tahdo pystyttää ja vakiinnuttaa juutalaisvaltakuntaa judaistien kanssa.

B.”Koska pitkän aikaa istuvat Israelin lapset ilman kuningasta… Ja sen jälkeen Israelin lapset palaavat ja etsivät Herraa, Jumalaansa… ja hänen hyvyyttään päivien lopulla” (Hoos. 3:4,5).

Calixtus sanoo: ”Myös Hoosea puhuu mainitsemastani suuresta juutalaiskansan kääntymyksestä”.

Vastaus. Todistelun alku jää todistamatta ja syyllistytään väärintulkintaan. Munsterus toteaa Jes. 2. lukuun: ”Heprealaisten mukaan profeetoilla esiintyvä viimeisinä päivinä on ymmärrettävä tarkoittavan Messiaan aikaa”. Näin ollen seuraa väistämättä, että tuo profeetan ilmaisema aika on jo aikoja sitten täyttynyt. Pappus kirjoittaa: ”Kiellämme, että profeetoilla esiintyvä ajatus jonkin tapahtumisesta viimeisinä päivinä olisi liitettävä Kristuksen jälkimmäiseen tulemukseen tai hänen paluuseensa maailman tuomiolle. Väitämme selkeästi voitavan osoittaa, että kaikki raamatunkohdat, joissa profeetat ovat maininneet viimeisistä päivistä, on ymmärrettävä puhuvan Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta ja tulleen siinä täytetyiksi… Myös tämän profetian sanomme siis toteutuneen heti Uuden liiton alussa, kun monta tuhatta juutalaista kääntyi Kristuksen puoleen”.

C. ”He viettävät monia päiviä Israelissa ilman tosi Jumalaa” jne. ”Ja kun he ahdingossaan palaavat ja huutavat Jumalan puoleen, he löytävät hänet” (2.Aik. 15:3-).

Vastaus. Tähän kohtaan on vastattava samaa: Tämä profetia on joko täyttynyt jo aikoja sitten, tai jos ei, niin mikään ei estä ajattelemasta, että se oli ehdollinen, ja ehdon jäädessä täyttämättä ei sen toteutumistakaan enää voida havaita

D.”Sen tähden odota minua, sanoo Herra, nousemiseni päivään tulevaisuudessa, sillä minun tuomioni on, että kokoan pakanakansat ja saatan kokoon valtakunnat” jne. (Sef. 3:8-).

Vastaus. (1) Yleisesti tähän profetiaan pätee sama perustelu kuin aiempiin. (2) Profeetta puhuu Messiaan ajasta jakeissa 9 ja 10 profeetalliseen tyyliin.

E. ”He kaatuvat miekan terään ja heidät viedään vangittuina kaikkiin kansoihin, kunnes (akhri) pakanoiden ajat täyttyvät” (Luuk. 21:24).

Vastaus. Vastustajien väitteen ydin lepää sen varassa, että he luulevat sanan akhri tässä jakeessa tarkoittavan poissulkevaa eikä kuvailevaa ajan määritystä (exclusive et non specificative), mutta he erehtyvät. Täysin päinvastaista he olisivat voineet oppia Lutherilta, joka kommentoi näitä sanoja seuraavasti: ”Pakanoiden aikana Jerusalemin pitää olla pakanoiden alaisuudessa niin kauan kuin pakanoita kääntyy uskoon eli maailman loppuun asti”. Plerosis ergo ton kairon ton ethnon (pakanoiden aikojen täyttyminen) on jännitettävä maailman loppuun saakka, nimittäin että Jerusalemin pitää olla pakanoiden (olkoot pakanat sitten kristittyjä tai muun uskon edustajia) tallattavana maailman loppuun asti eikä sitä pidä milloinkaan palauttaa juutalaisille asuttavaksi (!). Tämän kanssa on sopusoinnussa Dan. 9:27: ”On säädetty, että hävitys pysyy loppuun asti”.

F. 2.Kor.3:14 puhuu Mooseksen peitteestä. Tällä he yrittävät osoittaa (1) Juutalaisten kääntymisen mahdollisuuden ja (2) Sen todellisuuden.

Vastaus. (1) Apostolin kehotus on ehdollinen. (2) Se on ollut koko ajan totta varsinkin apostolisena aikana. (3) Jos on esitetty mahdollisuus, se odottaa myös toteutumista ja kuuliaisuutta, eikä tämä auta yhtään vastustajien asiaa. (4) Lopulta se, mitä he esittävät tulevan kääntymyksen totuuden ja varmuuden puolesta, jää kaipaamaan todistamista.

FINIS

Teoksesta Theologia Didactico-Polemica, Vol.II, Caput XIX. Sectio II. Quaestio II: An catholica seu universalis vel certe insignis quaedam Iudaeorum conversio ante novissimum pantocriticum diem exspectanda sit?

Suomensi Turussa Reima Jokinen 27.11.2010.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s